Odstąpienie od umowy

Naszym Klientom gwarantujemy pełną satysfakcję. W przypadku chęci zwrotu procedura przebiega bezproblemowo. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, jako Konsumenta rozumie się, osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej.

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni tj. od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego przedmiotu. Po upływie tego czasu reklamacja nie zostanie uwzględniona.

  • Krok 1: Wyślij informację o chęci zwrotu towaru na adres mailowy tewamcom@gmail.com lub zgłoś chęć zwrotu telefonicznie +48 512 954 532
  • Krok 2: Pobierz oświadczenie zwrotu towaru tutaj
  • Krok 3: Odpowiednio zapakuj towar wraz z wypełnionym oświadczeniem
  • Krok 4: Paczkę wyślij na własny koszt na adres: Tewam.com 82-316 Milejewo ul. Pomorska 10

Proszę odesłać lub przekazać nam przedmiot jak najszybciej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o chęci zwrotu. Zwrotu płatności za przedmiot dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w momencie zakupu. Dopuszcza się zaproponowanie innych sposobów zwrotu płatności, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Zwrot płatności nastąpi w momencie dostarczenia dowodu nadania przedmiotu lub otrzymania przesyłki zwrotnej.

Reklamacje

Uszkodzenia w transporcie

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru przy kurierze. Zalecamy nie odbierać uszkodzonego towaru. Zauważając jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia np. zagięcia, zagniecenia, naderwania, uszkodzenia lakieru, należy uzyskać od kuriera protokół. Protokół powinien być sporządzony natychmiast, w Państwa obecności. Protokół sporządzony w kolejnych dniach wiąże się zwykle z odmową uwzględnienia reklamacji przez kuriera. Zdjęcie lub skan wypełnionego i podpisanego protokołu, uzupełnionego o numer zamówienia wraz ze zdjęciami uszkodzenia należy przesłać na adres: tewamcom@gmail.com . Na tej podstawie przygotujemy zgłoszenie reklamacyjne u kuriera. Prawidłowo wypełniony protokół oraz uznanie winy kuriera stanowi podstawę wysyłki nowego produktu do Państwa. Bez porozumienia z nami proszę nie odsyłać uszkodzonego produktu. Po obejrzeniu zdjęć szkody zaproponujemy sposób odbioru uszkodzonego produktu.

Wady fabryczne

Potwierdzenie wady fabrycznej zostanie dokonane wyłącznie na podstawie przesłanych nam zdjęć. W przypadku istnienia wady niezwłocznie wyślemy do Państwa nowy produkt proponując sposób odbioru tego wadliwego.